TOIMIPAIKAT

TAPOLA

Maaseudulla idyllisen Niinikosken kylän keskellä sijaitsee Tapolan kyläyhteisö, joka tarjoaa asumista, työtä ja muita aktiviteetteja erityistä tukea tarvitseville aikuisille.

Tavoitteenamme on luoda ympäristö, jossa jokaisella yksilöllä on mahdollisuus kokea koti, merkityksellinen työ sekä sosiaalinen, kulttuurinen ja henkinen elämä. Yhteisössämme jokainen voi kehittää osaamistaan ja luovuuttaan. Kohtaamme toisemme ainutlaatuisuutemme ymmärtäen. Näin ollen Tapolan Kyläyhteisö on kokonaisvaltainen valinta asukkailleen.

 

Asukkaaksi yhteisölliseen joukkoomme!

Tapolan kyläyhteisö tarjoaa asumista ja työtoimintaa kehitysvammaisille aikuisille. Meillä on tällä hetkellä tarjota paikka asumispalveluista, joten nyt voi hakea asukkaaksi yhteisölliseen joukkoomme!

 

Tuotamme palveluita suorahankintana tai palvelusetelillä.


Tapolan yksikön omavalvontasuunnitelma


ASUMISPALVELUT

Tapolan kyläyhteisöön kuuluu viisi kodikasta omakotitaloa. Talot sijoittuvat väljästi maatilamme läheisyyteen ja lämpiävät uusiutuvalla energialla. Jokaisella asukkaalla on oman huone, joka mahdollistaa yksityisyyden tarpeen, oman rauhan. Asukashuoneet ovat eri kokoisia, peruskalustettuja, ja jokainen voi sisustaa huoneensa mieltymystensä mukaan. Oman huoneen lisäksi asukkaalla on oikeus käyttää asuintalonsa yhteisiä tiloja, myös saunaa. Jokaisessa asuintalossa huolehditaan talon siisteydestä sekä jäte- ja pyykkihuollosta henkilökunnan ja asukkaiden toimesta.

Taloyhteisössä jokaisen tahtoa ja toiveita kunnioitetaan kohtaamalla ihmiset tasavertaisina yksilöinä. Kunkin yksilön perustarpeet tulevat tyydytetyiksi, kun elämä rakennetaan tarpeiden pohjalta. Ravinto, puhtaus ja perusterveys tulevat hoidetuksi kotona.

Kehitämme uusia asumisen muotoja ja tapoja liittyä yhteisöön.


VANHUSTYÖ

Vanhustyö yhteisössämme tarkoittaa aitoa kohtaamista, sillä se on parasta mitä voimme toiselle ihmiselle antaa. Pyrimme näkemään ihmisen yksilöllisen elämänkulun, ainutkertaisen ja ainutlaatuisen persoonan. Ihmisarvon tunnistaminen on merkityksellinen tekijä vanhustyössä. Näemme, että kohtaamisen onnistuessa vanhuksen voimavarat vahvistuvat ja hänen haavoittuvuuden kokemukset väistyvät.

Yhteisömme hoivatalot Aarnivalkea ja Marjatta on suunniteltu vastaamaan ikääntyvien asukkaidemme tarpeisiin ja mahdollistamaan riittävän tuen ja hoidon myös elämän ehtoopuolella. Esteettömissä tiloissa on otettu huomioon liikuntarajoitteiset. Talossa on muun muassa hissi, paljon kaiteita sekä väljät keittiö- ja oleskelutilat. Tarjoamamme senioritoiminta on eläkkeelle jääneille tai työtoiminnan jo jättäneille suunnattua taidepainotteista päivätoimintaa.

Marjatta toimii päivisin työpajana muutamalle työikäiselle asukkaalle, mikä tuo taloon elämää antaen samalla luonnollisen mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden ylläpitoon.

Mahdollistamme saattohoidon asukkaan näin halutessa.


TYÖTOIMINTA

Työ liittää asukkaat osaksi kyläyhteisöä ja laajentaa näin sosiaalista kenttää. Samalla yhteisön tarpeiden mukainen työ lisää tekijän vastuuntuntoa ja omia kykyjä. Jokaisen yhteisömme jäsenen työpanos on tärkeä, ja lähtökohtana on, että jokaiselle löydetään juuri hänelle sopiva työ. Työssä on myös nähtävissä perinteinen vuodenaikavaihtelu: talvella enemmän sisä- ja kesällä ulkotöitä.

Biodynaamisesti hoidettu tilakokonaisuus on ollut työtehtäviemme perusta alusta alkaen.

Työelämän virikkeenä toimii Rudolf Steinerin antama ohje sosiaalisesta peruslaista:
"Yhdessä työskentelevän ihmisyhteisön hyvinvointi on sitä suurempi, mitä vähemmän henkilö vaatii itselleen suorituksensa tuloksesta ja mitä enemmän hänen tarpeensa tulevat tyydytetyiksi, ei hänen omista suorituksistaan, vaan toisten suorituksista.".

Työpajamme ovat avoinna

ma-to klo 8.30-16.30
pe klo 8.30-16.00


TOUKOLA-PUOTI

Työpajojen tuotteita myydään Toukola-puodissamme Niinikosken kylällä.


MAATILA

Tapolan biodynaaminen maatila tarjoaa monipuolista työtä vuoden ympäri, tehtävien vaihdellen vuodenaikojen mukaan. Maatilan väen työtehtäviin kuuluu eläimistä huolehtiminen (mm. ruokinta, lypsy, karsinoiden siivous), maatilan rakennusten, pihapiirin ja työkoneiden kunnossapito, heinä- ja peltotyöt, laidunten tekeminen. Maatilan väki huolehtii myös Tapolan teiden kunnossapidosta.


PUUTARHA

Viljelemme biodynaamisessa puutarhassamme vihanneksia, yrttejä, kukkia ja marjoja pääasiallisesti yhteisömme tarpeita ajatellen. Biodynaamisesti tuotetuista siemenistä kasvatamme omat taimet. Maata ja kasveja hoidamme ilman kemiallisia torjunta-aineita ja keinolannoitteita. Puutarha tarjoaa yhteisömme asukkaille monipuolista ja vaihtelevaa työtä kunkin kyvyt ja taidot huomioon ottaen.


YRTTIPAJA

Yrttipaja toimii vuoden ympäri ja sen tehtäviin kuuluvat yrttiviljelmien hoito: kylvöt, kitkemiset, haraamiset ja kastelut. Keräämme luonnonyrttejä (nokkosta, voikukkaa, siankärsämöä, koivua, apilaa jne.) sekä itse kasvattamiamme yrttejä (persiljaa, tilliä, oreganoa, basilikaa jne.) koko kesän ajan. Kuivaamme yrtit, ja teemme syksyllä teesekoituksia, yrttisuolaa ja maustesekoituksia. Suurin osa yrteistä käytetään Tapolan omissa taloissa, mutta osa pakataan myyntipusseihin myyjäisiä varten.


KUTOMO

Kutomo toimii lokakuusta huhtikuun loppuun. Kudomme luonnonmateriaaleista (puuvilla, pellava, villa) kankaita, villapeittoja, kaulaliinoja ja mattoja. Kankaista ompelemme pöytä- ja pyyheliinoja, kasseja, esiliinoja, ruokaliinoja, ruokaliinapusseja yms. Kutomossa tehdään myös erilaisia neulahuovutustöitä. Kutomon tuotteita myydään suoraan kutomosta, Savikukon kahvilassa sekä myyjäisissä. Teemme myös tilaustöitä.


POLTTOPUURYHMÄ

Ryhmän pääasiallinen tehtävä on huolehtia yhteisön polttopuun tarpeesta. Puun hankkiminen, pilkkominen, varastoiminen ja taloihin toimittaminen on iso tehtäväalue. Polttopuuryhmän töihin kuuluvat myös kaikenlaisten risujen, oksien, tuulenkaatojen ja niin sanotun roskapuun kerääminen Tapolan alueelta ja metsistä. Ryhmä on liikkuva ja siksi valmis auttamaan myös isommissa muutoissa ja yhteisissä projekteissa. Kesäaikana rakennusten kunnossapito maalauksineen vie osan ryhmän ajasta puutöitä kuitenkaan kokonaan unohtamatta.


TALOTYÖPAJA

Yhteisömme asuintalot avaavat päivisin ovensa työpajoina. Talotyöpajan tehtävänä on toimia muiden hyväksi täyttäen talon ja siellä asuvien ihmisten tarpeet. Työpajassa opitaan ja ylläpidetään jokapäiväisessä elämässä tarvittavia taitoja, kuten ruoanlaittoa ja kodinhoitoa. Tehtäviin kuuluu muun muassa pyykkihuolto, siivous, pihatyöt, asioinnit. Talotyöpajasta löytyy monelle mielekästä tekemistä, monipuolisia tehtäviä ja se kannustaakin ihmisiä itsenäiseen työskentelyyn.


JALOSTUSPAJA

Jalostuspajan tehtävänä on jatkojalostaa yhteisön oman puutarhan satoa, jotta se tulisi mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti yhteisön talojen käyttöön. Pajan toiminta-aika alkaa sadonkorjuun jälkeen puutarhatöiden loputtua marraskuun puolivälissä ja kestää keväällä aina maalis- huhtikuulle asti. Puutarhan vihanneksista teemme pääasiassa erilaisia pakastesekoituksia sekä pienissä erissä myös säilykkeitä. Pajassamme valmistuvat niin ikään täysjyväpasta, mysli, hillot ja hapankaali. Jalostuspaja valmistaa tilauksesta yhteisön tapahtumiin ruokia ja leivonnaisia.TERVEYDENHOITO

Terveydenhoito, sairaanhoito sekä terapiat

Tapolassa asukkaat saavat perusterveydenhuollon palvelut. Sen lisäksi Tapolassa työskentelee sairaanhoitaja, jonka vastuulla on lääkehoidon toteuttaminen. Hänen puoleensa voi kääntyä kaikissa terveyteen, sairastamiseen ja lääkityksiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoidon tukena Tapolassa saa taideterapiamuodoista hoitoeurytmiaa ja kuvataideterapiaa. Terapioiden avulla on mahdollista elvyttää sielun voimia ja vaikuttaa sekä fyysiseen että henkisen hyvinvointiin. Terapian tarve kartoitetaan moniammatillisessa tiimissä. Terapiaa saa lääkärin määräyksestä, ja sen toteutus tapahtuu lääkärin ohjeitten mukaisesti.


KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

Elämä noudattaa päivän, viikon sekä laajemmin vuodenaikojen juhlien rytmiä. Tämä luo turvallisuuden tunnetta ja auttaa todelliseen kohtaamiseen itsensä ja maailman kanssa. Työn ja kodin ohella kulttuurielämä on kylän asukkaita yhdistävä ja yhteisöä rakentava asia. Juhla-aikoihin liittyvät valmistelut ja juhlat antavat merkitystä, iloa ja voimaa osallistujille. Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen ei sulje pois omia vapaa-ajan harrastuksia ja virkistäytymistä yhteisön ulkopuolella, vaan jokaiselle pyritään löytämään voimaannuttavaa ja mielekästä tekemistä. Yhteisön jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon eri alueilla, muun muassa kulttuurin ja vapaa-ajan vieton suhteen.

SYLVIA-KOTI YHDISTYS

YHTEYSTIEDOT

Tarkemmat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta

Sylvia-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 804

Koulu

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 803

Myllylähde

Aholantie 133
16800
Hollola

044 7722 841

Tapola

Raikkolantie 40
16350
Orimattila

044 7722 824

Rautakannas-koti

Mäntsäläntie 34
15610
Lahti

044 7722 851