SYLVIA-KOTI YHDISTYS

Palveluseteli

Palveluseteli on SOTE-uudistuksen valmistuttua maakunnan uusi rahoitusmalli ostopalveluille. Setelin lähtökohtana on 1.1.2021 voimaan tuleva sosiaalihuollon erityispalveluja koskeva laki, jonka tarkoituksena on turvata riittävät ja sopivat palvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille ja vahvistaa heidän itsemääräämisoikeuttaan. Palvelun lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen avun ja tuen tarve.

Oman kotikunnan tai kuntayhtymän vammaispalvelu arvioi asiakkaan yksilöllisen tuen ja avun tarpeen ja sen perusteella myöntää palvelusetelin. Setelillä henkilö voi ostaa itse tarvitsemansa palvelun haluamaltaan palvelutuottajalta kotikuntansa palveluntuottajarekisteristä. Jos kunnan määrittämän palvelusetelin arvo on alempi kuin palvelutuottajan palvelulle asettama hinta, voi erotus jäädä asukkaan itse maksettavaksi omavastuuosuudeksi.

Asiakas voi halutessaan kieltäytyä ottamasta vastaan palveluseteliä. Tällaisessa tilanteessa kunnan tai kuntayhtymän on järjestettävä asiakkaan tarvitsema palvelu joko oman toimintansa puitteissa tai suorahankintana muulta palveluntuottajalta.

Lisää tietoa palvelusetelistä:
www.stm.fi/palveluseteli

SYLVIA-KOTI YHDISTYS

YHTEYSTIEDOT

Tarkemmat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta

Sylvia-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 804

Koulu

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 803

Myllylähde

Aholantie 133
16800
Hollola

044 7722 841

Tapola

Raikkolantie 40
16350
Orimattila

044 7722 824

Kaupunkikylä

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 848

Rautakannas-koti

Mäntsäläntie 34
15610
Lahti

044 772 2851