SYLVIA-KOTI

Sylvia-koti on asumispalvelua sekä päivä- ja työtoimintaa tarjoava yhteisö eteläisessä Lahdessa. Kaiken toiminnan perusajatus on, että turvallinen arki ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet luovat elämälle vahvan perustan.

Haluamme huolehtia toisistamme sekä elää ja tehdä työtä. Elämään ja työhömme yhteisössä kuuluu huolenpito maapallosta ja ympäröivästä ympäristöstä. Pyrimme noudattamaan mahdollisimman pitkälle luonnonmukaista tapaa hoitaa puutarhaamme ja tilojamme. Kierrätämme ja käytämme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita aina, kun se on mahdollista.

SYLVIA-KOTI

ASUMISPALVELUT

Sylvia-koti on monipuolinen eri-ikäisten ihmisten yhteisö, jossa läsnäolo ja välittäminen ovat osa arjen kulttuuria. Lasten taloissa elämisen taitojen toistuva harjoittelu ja yhdessä tekeminen, vuoden kiertokulun rytmin seuraaminen sekä päivärytmin turvallisuus tuo iloa kodikkaaseen elämään. Myös nuorten ja aikuisten elämässä kaikki kodin askareet ovat osa jokaisen arkea. Jokapäiväiset, itsetehdyt ja yhteiset ateriat ovat meille tärkeitä, samoin yksilölliset tarpeet huomioiva vapaa-aika harrastuksineen. Tämä on mahdollista, koska henkilökuntamme on työhönsä sekä sen kehittämiseen sitoutunutta.

Elämisen kulttuuriin kuuluvat myös vuoden kiertokulun juhlat, ja niissä jokainen voi olla taiteilija. Teemme näytelmiä, maalaamme ja musisoimme - etenkin juhlia valmistellessamme ja juhliessamme. Sosiaalisten taitojen perusta, vuorovaikutuksen taide, rakentuu kuitenkin parhaiten arjen kohtaamisissa.

Lähiympäristömme on inspiroiva ja rauhallinen. Suuri puutarhamainen piha tarjoaa turvallisen mahdollisuuden itsenäiseen liikkumiseen niillekin joille se muuten olisi vaikeaa, sillä matka kotoa kouluun tai työpajalle on lyhyt. Pihalla vastaan voi tulla hevonen ratsastajineen tai traktori työssään. Matkalla arjen puuhiin saattaa seurakseen saada yhteisökissa Unton.

Puutarhatöitä riittää kaikille, samoin naapureita ja ystäviä, joita voi huikata sisään kyläilemään. Tervetuloa!

SYLVIA-KOTI

NUORISOASTE

Sylvia-kodin kolmivuotisen nuorisoasteen tarkoituksena on tukea nuorten kehitystä ja auttaa kasvussa kohti aikuisuutta. Yleissivistävä steinerpedagoginen opetus, taiteet ja työtaitojen opetus luovat vahvoja elämyksiä ja antavat nuorelle tietoa, taitoja ja välineitä käsitellä oman tunne-elämän ilmiöitä.

Sylvia-kodin nuorisoasteen opetus on jatkoa steinerpedagogisen erityiskoulun suorittaneille oppilaille, mutta myös itsenäinen opiskelukokonaisuus muista kouluista tuleville.

Nuorisoasteen opetus on jakautunut kolmeen tasa-arvoiseen opintokokonaisuuteen: tiedolliseen, taiteelliseen ja työpajaopetukseen.

SYLVIA-KOTI

ILTAPÄIVÄHOITO

Oppilaille voidaan järjestää iltapäivähoitoa, joka tapahtuu opetuksen järjestäjän tiloissa. Hoito järjestetään kodinomaisesti ottaen huomioon oppilaiden erityistarpeet.

SYLVIA-KOTI

TYÖPAJAT

Sylvia-kodin työpajoissa tehdään mielekästä ja merkityksellistä työtä. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ekologisuus ja käytetään mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja.

Työtoiminta palvelee yhteisön tarpeita. Tekemällä työtä, jonka merkityksen muille ihmisille voi nähdä, syntyy tekijälle kokemus yhteisön jäsenyydestä; Omalla työllä on merkitystä. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työtehtävään luo kokemuksen oman elämänsä hallinnasta.

Monipuolinen, yksilöllisesti suunniteltu ohjelma yhdistää työn, taiteellisen toiminnan ja elämäntaito-ohjauksen. Yhteisöllinen elämä, aito kohtaaminen, yksilöllisyyden kunnioittaminen, toisten huomioon ottaminen ovat kantavia arvoja Sylvia-kodin työtoiminnassa.

Sylvia-kodissa on käsityöpaja, varasto/kauppa, leipomo, pesula, puupaja ja puutarha.

SYLVIA-KOTI YHDISTYS

YHTEYSTIEDOT

Tarkemmat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta

Sylvia-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 804

Koulu

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 803

Myllylähde

Aholantie 133
16800
Hollola

044 7722 841

Tapola

Raikkolantie 40
16350
Orimattila

044 7722 824

Rautakannas-koti

Mäntsäläntie 34
15610
Lahti

044 7722 851