TOIMIPAIKAT

SYLVIA-KOULU

Kokonaisvaltainen opetus

Sylvia-koulu on steinerpedagoginen erityiskoulu, jossa kasvava ja kehittyvä lapsi kohdataan kokonaisvaltaisesti. Koulussamme taiteellinen ja elämyksellinen toiminta tukevat tiedollista opetusta. Oppimisprosessiin osallistuvat niin pää, sydän kuin kädetkin. Tekemisen ilo ja oivaltava oppiminen ovat keskeisiä. Tavoitteena on, että lapsella on sama luokanopettaja koko perusopetuksen ajan.

Ikäkausiopetus

Koulumme opetus on luokkamuotoista erityisopetusta, jossa oppilaat siirtyvät luokalta toiselle ikänsä mukaisesti. Ikäkausiopetuksen mukaiset oppisisällöt puhuttelevat lapsessa itsessään tapahtuvaa kehitystä. Myös erityisoppilas kulkee kehityksessään näiden vaiheiden kautta. Kun esimerkiksi seitsemännellä luokalla historian tunnilla kerrotaan löytöretkeilijöiden matkoista maailman ääriin, puhuttelee tämä vahvasti murrosikäistä lasta, joka on itsessään uuden ja tuntemattoman äärellä.

Lapsen kunnioittava kohtaaminen

Toimintamme perustana on kunnioittava asenne toista ihmisyksilöä kohtaan. Erityislapsen on usein vaikea ilmaista ja toteuttaa itseään. Meidän tehtävämme kasvattajina on auttaa häntä, jotta hän voisi löytää paikkansa ja tehtävänsä elämässä. Koulussamme tärkeää on parantava, ymmärtävä kohtaaminen.

Yksilöllinen opetus ja terapiat

Koulun steinerpedagogisen opetussuunnitelman lisäksi laaditaan jokaiselle oppilaalle oma henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks). Tässä otetaan huomioon lapsen erityistarpeet ja haasteet. Suunnitelma voi olla myös toiminta-alueittain toteutettu.

Koululla on omia terapeuttisia tukimuotoja. Oppilailla on mahdollisuus saada yksilöllistä kuvataide- ja eurytmiaterapiaa.

Taideterapia eheytymisen tukena

Taideterapialla saadaan aikaan parantavia prosesseja. Terapiassa lähdetään liikkeelle sieltä missä ihminen on nyt. Prosessin myötä häntä ohjataan taiteellisen toiminnan avulla kohti tervehdyttävää tasapainotilaa. Tie on aina yksilöllinen ja menetelminä voikin olla esimerkiksi muovailua tai maalaamista, pastelli-, vinoviiva- tai muotopiirtämistä.

Esimerkiksi maalatessa ihmisen sielu liikkuu ulkoisen ja sisäisen maailman välillä. Liike on hengittävää ja sielulla on suora yhteys väriin. Maalaamisen myötä voi huomata lisääntyvää kiinnostusta ulkomaailmaan kun aistit avautuvat ja itsetuntemus lisääntyy. Ihmisestä tulee tukevammin oman elämänsä haltija.

Muovaaminen puolestaan kokoaa siellä missä kaaos vallitsee, koskien myös ihmisen ajattelua ja elämänhallintaa. Ihminen työstää tahdollaan painovoiman alaista savea ja saa siinä olevan jähmettyneisyyden liikkeelle.

Taide saa koko ihmisen sisäisesti liikkeelle ja useimmissa tapauksissa se voi olla merkittävä kanava kohti eheytymistä.

Yhteisöllisyys

Koulun kulttuuriin kuuluu vahvasti yhteisöllisyys, jota vahvistetaan yhteisillä näytelmäprojekteilla ja juhlilla. Vuodenaikojen havainnointi ja vuodenkierrossa esiintyvien kristillisten juhlien viettäminen ovat olennainen osa koulumme toimintaa.

Iltapäivä- ja lyhytaikaishoito

Oppilaille voidaan järjestää iltapäivähoitoa ja lyhytaikaishoitoa, joka tapahtuu opetuksen järjestäjän tiloissa. Hoito järjestetään kodinomaisesti ottaen huomioon oppilaiden erityistarpeet.

SYLVIA-KOTI YHDISTYS

YHTEYSTIEDOT

Tarkemmat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta

Sylvia-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 804

Koulu

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 803

Myllylähde

Aholantie 133
16800
Hollola

044 7722 841

Tapola

Raikkolantie 40
16350
Orimattila

044 7722 824

Rautakannas-koti

Mäntsäläntie 34
15610
Lahti

044 7722 851