Sylvia-koti yhdistyksen eri yksiköt muodostavat monipuolisen eri-ikäisten ihmisten yhteisön, jossa läsnäolo
ja välittäminen ovat osa arjen kulttuuria. Toimintamme perustana on kunnioittava asenne toista ihmistä
kohtaan, ekologiset arvot ja asiakkaiden aito kohtaaminen ja arvostaminen.
Tarvitsemme jatkuvasti henkilöitä erimittaisiin työsuhteisiin, erityisesti asumispalveluyksiköihimme ja
tilapäishoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan sijaisuuksiin on sosiaali-/terveydenhuollon koulutus.
Huomioimme myös alan opiskelijat, joilla opinnot ovat valmistumaisillaan. Tehtävät edellyttävät voimassa
olevaa lääkeluvan edellyttämää koulutusta (LOP) ja ensiapukoulutusta. Lisäksi sijaisuuksissa, joissa
työskennellään lasten ja nuorten kanssa, tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote.


Mikäli voisit tehdä keikan silloin tällöin tai vakinaisemminkin, laita meille lyhyt esittely itsestäsi ja CV, joista
selviävät yhteystietosi, koulutus- ja työkokemustietosi. Merkitse viestiksi ”Keikkatyö”, osoite on
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kutsumme hakemuksen jättäneitä tasaisin väliajoin haastatteluun.
Haastattelussa tiedustelemme tarkemmin, missä yksiköissä olisit valmis työskentelemään. Alla on kuvaus
yksiköistämme. Tule mukaan tekemään merkityksellistä työtä!

 


Sylvia-kodin asumispalvelut, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Palveluasumisen tiimin ohjaajana päivittäistä työtä on kehitysvammaisten ja muiden vammaisten aikuisten
ohjaaminen, valmentaminen kotielämässä ryhmäkodissa ja päivätoiminnassa. Työ on kolmivuorotyötä,
painottuen iltoihin ja viikonloppuihin.
Sylvia-kodin tilapäishoito, Kyläkatu 140, 15700 Lahti
Sylvia-koti järjestää asiakkailleen tilapäishoitoa. Erityislapsen hoito voi olla haastavaa ja raskasta sekä
vanhemmille että muille perheenjäsenille. Tilapäishoito suo hengähdystauon perheelle ja toimii
asumisvalmennuksena erityislapsille ja – nuorille. Työ tilapäishoidossa on kolmivuorotyötä ja painottuu
viikonloppuihin.


Sylvia-kodin työpajat, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Sylvia-kodin työpajoissa tehdään mielekästä ja merkityksellistä työtä. Kaikessa toiminnassa otetaan
huomioon ekologisuus ja käytetään mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja. Sylvia-kodissa on
käsityöpaja, varasto, leipomo, pesula, puupaja, huonekalupaja ja puutarha, joissa kehitysvammaisten
osallistumista ohjaavat työpajaohjaajat. Työpajatyö toteutuu arkipäivisin, työ pääsääntöisesti
henkilökohtaisena avustajana toimista pajoissa.


Sylvia-koulu, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Koulunkäynninohjaaja työskentelee pääsääntöisesti koulussa, iltapäivähoidossa ja loma-ajan toiminnassa
oppilaita avustaen ja tukien. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.


Kaupunkikylä, Kyläkatu 140, 15700 Lahti ja Mäntsäläntie 42, 15610 Lahti


Kaupunkikylä on aktiivinen toimija Lahden alueella, joka pyrkii rakentamaan avoimempaa yhteiskuntaa,
jossa tukea tarvitseva henkilö voi elää ja toimia omien voimavarojensa mukaista turvallista ja rikasta
elämää. Tehostetun palveluasumisen tiimin ohjaajan työ on kehitysvammaisten ja muiden vammaisten
aikuisten ohjaaminen, valmentaminen kotielämässä ryhmäkodissa ja päivätoiminnassa. Työyksiköitä ovat
Renkomäen ja Launeen asuntolat, joissa asuu 17 asukasta. Työ on kolmivuorotyötä.


Rautakannaskodin lastensuojeluyksikkö, Kyläkatu 140, 15700 Lahti


Rautakannaskoti on uusi, syksyllä 2020 toimintansa aloittanut lastensuojeluyksikkö, jossa työskentelee
yhdeksän lastensuojelutyön ammattilaista. Rautakannaskoti on lastensuojelun sijaishuollon ryhmäkoti
erityistä tukea, huolenpitoa ja kuntoutusta tarvitseville kouluikäisille lapsille ja nuorille (kehitysvammaiset /
nepsy-lapset). Työ on kolmivuorotyötä.


Tapolan kyläyhteisö, Raikkolantie 40, 16350 Niinikoski


Tapola on Orimattilassa maaseutumiljöössä sijaitseva kyläyhteisö, joka tarjoaa kodin sekä mielekästä työ- ja
vapaa-ajantoimintaa 48 kehitysvammaiselle aikuiselle. Tapolassa toimii erilaisia työpajoja, kuten yrttipaja,
maatila ja kutomo. Asumispalvelua toteutetaan kuudessa erilaisessa ja erikokoisessa taloyhteisössä, joista
neljässä on tehostettua palveluasumista ja kahdessa palveluasumista. Työ on kolmivuorotyötä tehostetussa
palveluasumisessa ja palveluasumisessa.


Myllylähde, Aholantie 133, 16800 Hollola


Myllylähde on maatilan ympärille perustettu koti ja työpaikka erityisaikuisille. Myllylähteellä asuu tällä
hetkellä 14 erityistä huolenpitoa ja tukea tarvitsevaa aikuista iältään 19 ─ 56 vuotta.
Asumispalvelukäytössä on kolme erikokoista rakennusta, joiden asukasmäärä vaihtelee 3-7 asukkaan välillä.
Myllylähde tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista asumispalvelua sekä ohjattua työtoimintaa. Hoitajan
työ on kolmivuorotyötä.


Sylvia-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 804

Koulu

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 803

Myllylähde

Aholantie 133
16800
Hollola

044 7722 841

Tapola

Raikkolantie 40
16350
Orimattila

044 7722 824

Kaupunkikylä

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 7722 848

Rautakannas-koti

Kyläkatu 140
15700
Lahti

044 772 2851